سخنرانی‌های تد؛ شخصی که توانایی صحبت و حرکت کردن را از دست داد، ولی… | فیلم

تصور کنید قادر به گفتن، “گرسنه‎ام”، “درد دارم”، “متشکرم”، و یا “دوستت دارم،” نباشید؛ از دست دادن توانایی‌ برای برقراری ارتباط با دیگران، به دام افتاده در جسمش، احاطه شده توسط افراد، برای ۱۳ سال تنهایی کامل، واقعیت زندگی “مارتین پیستوریوس” بود.

بعد از عفونت مغزی در سن ۱۲ سالگی، “پیستوریوس” و حرکت کردن را از دست داد و در نهایت او در تمامی آزمایش‌های مغزی ناموفق بود، او درواقع تبدیل به یک شبح شد. ولی چیز عجیبی شروع به اتفاق افتادن کرد، ذهنش شروع به هم بافته شدن و برگشت کرد.

در این سخنرانی تکان دهنده، پیستوریوس می‌گوید که چگونه خودش را از یک زندگی قفل شده نجات داد.

(۲۴۰)