سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم | فیلم

به عنوان انسان، ما می‌توانیم کمتر از یک ده تریلیونم از همه امواج نور را حس کنیم.

دیوید ایگلمن، متخصص عصب شناسی می‌گوید، تجربه ما از واقعیت به دلیل بیولوژی وجودیمان محدود است. او می خواهد این موضوع را تغییر دهد. تحقیقات او در مورد فرآیندهای مغز انسان منجر به خلق ارتباط جدیدی شده (مانند جلیقه‌های حسی) که قبلا هرگز در جهان پیرامون ما دیده نشده است.

(۲۳۳)