سخنرانی‌های تد؛ بازی‌هایی برای ایجاد ایده‌های خلاقانه | فیلم

شیمپی تاکاشی همیشه رویای طراحی ها را دارد، اما وقتی کارش را بعنوان سازنده اسباب بازی شروع کرد، با فشار استفاده از داده‌ها بعنوان عاملی در طراحی مواجه شد که خلاقیت اش را می‌خشکاند.

در سخنرانی مختصر و مفرح، تاکاشی توضیح می دهد که چطور ایده هایش دوباره سرازیر شدند، و بازی‌های ساده ای را با بقیه به اشتراک می‌گذارد تا ایده‌های تازه خلق کنند.

(۳۴۹)