سخنرانی‌های تد؛ تجربه «وینسنت کوشتل» از روزهای گروگان گرفته شدنش | فیلم

“وینسنت کوشتل”، در سال ۱۹۹۸ در حین خدمت در کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در چچن، به مدت ۳۱۷ روز به گروگان گرفته شد. این اولین بار است که وی از تجربه تلخ آن روزها سخن می‌گوید؛ از زندگی در سرداب زیرزمینی تاریک و زنجیر شدن به تخت تا گفت‌وگوهای غیر منتظره با گروگانگیرهایش.

وی توضیح می دهد که چرا با وجود داشتن این تجربه تلخ، همچنان با جرأت و جسارت تمام به کارش ادامه می‌دهد. از سال ۲۰۰۰ تا کنون، حمله به امدادگران و فعالان در عرصه کمک‌های بشردوستانه سه برابر شده است و او می‌خواهد نشان دهد این افزایش شمار حملات، چه زنگ خطری برای جهان محسوب می‌شود.

(۴۸)