سخنرانی‌های تد؛ سخنرانی جالب نویسنده کتاب نبوغ جمعی | فیلم

راز شکوفایی خلاقیت پنهان و فرصت دادن به ایده‌های گران‌بها در کار روزانه‌تان چیست؟

استاد دانشگاه هاروارد، لیندا هیل و یکی از نویسندگان کتاب “نبوغ جمعی” ، با مطالعه برخی ازخلاق‌ترین شرکت‌های دنیا، مجموعه‌ای از ابزارها و شیوه‌هایی را، جهت به جریان انداختن ایده‌های ارزشمند در ذهن تک تک کارکنان شرکت و نه فقط نوآوران از پیش تعیین شده معرفی کرده است.

(۲۲۲)