سخنرانی‌های تد؛ داشتن احساسات نشانه ضعف نیست | فیلم

نیکی وبر آلن، تهیه‌کننده می‌گوید، داشتن احساسات نشانه ضعف نیست؛ درواقع معنی داشتن احساسات این است که ما انسان هستیم. حتی بعد از تشخیص اضطراب و افسردگی، “وبر آلن” از گفتن آن به کسی خیلی خجالت می‌کشید.

او وضعیت خود را مخفی کرد تا آنکه یک تراژدی خانوادگی نشان داد که نزدیکان او هم رنج می‌بردند. در این سخنرانی مهم درباره سلامت روان، او گشاده درباره تلاشش صحبت می‌کند و اینکه چرا جوامع رنگین پوست باید قبح صحبت درباره افسردگی را بشکنند چرا که آن را ضعف می‌دانند و این مسئله جلوی کمک گرفتن افراد در رنج را می‌گیرد.

(۱۴۵)