سخنرانی‌های تد؛ نکته‌ای که در طراحی نباید فراموش کنید

ما انسانها، خیلی سریع، به “چگونگیِ اتفاقات”، عادت می کنیم. اما برای طراحان، نوع شیوه بکارگیری انجام کارها یک فرصت محسوب می شوند. آیا می توانند، بهتر باشند؟ چطوری؟

در این سخنرانیِ مفرح و سرگرم کننده، تونی فندل، مردی که طراحِ ” آی پاد” و “ترموستاتِ خانگی” هست، برخی از نکاتش در خصوص دقت کردن را با شما به اشتراک میگذارد.

(۳۰)