سخنرانی‌های تد؛ تشریح دلایل موفقیت استارت آپ‌ها | فیلم

بیل گراس بنیانگذار شرکت‌های نوپای زیادی بوده و باعث تکمیل شدن شرکت‌های دیگری در این زمینه شده است و کنجکاو بوده بداند چرا برخی از اینها موفق و برخی دیگر ناموفق بودند.

وی پس داده‎ها را از صدها کمپانی از جمله کمپانی های خودش و دیگران را جمع آوری کرد و آنها بر پایه پنج عامل کلیدی رتبه بندی کرد. او با کمال تعجب دریافت که یکی از پنج عاملی که در این ویدئو می بینید، از همه تاثیرگذارتر است.

(۲۷۹)