سخنرانی های تد ؛ نظام قضایی بهتر از دید یک دادستان |فیلم

زمانی که یک کودک مرتکب جرمی می‌شود، نظام قضایی آمریکا یک گزینه دارد: پیگرد قانونی با اشد مجازات. یا این که می‌تواند یک قدم برگردد و بپرسد آیا تشکیل پرونده کیفری برای افراد جوان، همیشه کار درستی است. آدام فاس، دادستان یکی از شعب دادگستری شهر بوستون، در این سخنرانی پویا، نظر خود را درباره اصلاح نظام قضایی می‌گوید تا قهر با فرصت جایگزین شود و زندگی افراد به جای خراب شدن به نحو بهتری تغییر یابد.

(۱۱۹)