سخنرانی های تد ؛ «شهروند جهان بودن» به چه معناست | فیلم

هیو اونز جنبشی را آغاز کرد که «شهروندان جهانی» را بسیج می‌کرد؛ افرادی که هویت خود را در درجه اول نه عضوی از یک ایالت، یک ملت یا یک قبیله، بلکه عضوی از نژاد انسان می‌دانند. در این سخرانی پرشور و شخصی، بیشتر در این مورد خواهید آموخت که چگونه این درک جدید از جایگاه ما در جهان، مردم را تشویق می‌کند که در مبارزه با فقر شدید، تغییرات آب و هوایی، نابرابری جنسیتی و … فعالیت کنند. اونز می‌گوید: «این‌ها در نهایت مشکلات جهانی هستند و تنها در صورتی حل خواهند شد که شهروندان جهانی خواستار راه‌حل‌های جهانی از رهبرانشان باشند.»

(۲۳۳)