سخنرانی های تد ؛ مزیت غیر منتظره‌ی تجلیل کردن از شکست |فیلم

آسترو تلر می‌گوید، «رویاهای بزرگ تنها تخیل نیستند، آنها رویاهایی هستند که با روشی برای حقیقت یافتن اجین شده‌اند.» رهبر ایکس(پیشتر گوگل ایکس) تلر، ما را به درون یک کارخانه «شلیک به ماه» می‌برد، جایی که همانطور که از اسمش پیدا است، تیم او با پروژه‌های تجربی برای حل بزرگترین مشکلات جهان تلاش می‌کنند.

پروژه‌هایی مانند اینترنت از طریق بالون و توربین‌های بادی که به سمت باد پرواز می‌کنند. راز ایکس برای ایجاد سازمانی که مردم در آن مشکلی با انجام پروژه‌های بزرگ و پر خطر و کشف ایده‌های متهورانه ندارند را در یابید.

(۵۱۰)