سخنرانی های تد ؛ چه چیز ریاضیات جذاب است |فیلم

حقایقی پنهان در دنیای ما وجود دارند؛ که برای حواس ما در دسترس نیست، اما ریاضیات به ما اجازه می‌دهد تا فراتر از ادراکمان برویم تا رازهایشان را برملا کنیم. در این مرور اکتشافات ریاضی، برنده مدال فیلدز، سدریک ویلانی از هیجان اکتشاف در زندگی بسیار پیچیده یک ریاضی‌دان می‌گوید. او می‌گوید « توضیحات زیبای ریاضی تنها برای لذت بردن نیست. آنها دیدگاه ما را از جهان تغییر می‌دهند».

(۱۰۲)