سخنرانی های تد ؛ نقطه عطف بعدی در علم چه خواهد بود |فیلم

در طول تاریخ، گمانه زنی دلیل پیشرفت علومی زیبا وانقلابی بوده– وچشمان ما را به جهانی کاملا نو باز کرده است. اریک هسلتاین می‌گوید « در باره علومی که قدم‌های کوچک بر می‌دارند صحبت نمی‌کنم»، « در باره علومی صحبت می‌کنم که جهش‌های عظیم را موجب می‌شوند.» در این صحبت، هسلتاین مشتاقانه ما را از طریق دو دیدگاه به محدوده‌های کاوش درعقلانیت می‌برد– یکی آنکه هم اکنون تاریخی شده، و دیگری در تعقیب یکی از بزرگترین سوالات انسان که یک جاه طلبی ستودنی است.( وهمچنین بررسی تردید‌ خیلی‌ها)

(۲۸۲)