سخنرانی های تد ؛ اقدام زجرآور لغو کردن اشتراک |فیلم

برای همه ما پیش آمده: از یک ایمیل بازاریابی ناخواسته لغو اشتراک می‌کنید، و در کمتر از چند روز پیغام دیگری از همان شرکت در اینباکس خود می‌بینید. جیمز ویتک کمدین این استیصال را به بازی جالبی با یک سوپرمارکت محلی تبدیل کرد که جواب نه را نپذیرفته بود. موش و گربه‌بازی.

(۲۴۵)


245
بازدیدها