سخنرانی های تد؛ پوشک بچه الهام بخش راهکاری جدید در مطالعه مغز |فیلم

مهندس اعصاب، اد بویدن، می‌خواهد بداند که چطور زیست مولکول‌های مغز ما احساسات ، عواطف و افکار را تولید می‌کنند– و می‌خواهد بفهمد که چگونه تغییرات مولکولی موجب بیماری‌هایی مانند صرع و آلزایمر می‌گردد. بجای بزرگ کردن این ساختار‌های ناپیدا با میکروسکوپ، او این سوال را مطرح می‌کند: چه می‌شد اگر آنها را به صورت فیزیکی بزرگ می‌کردیم تا راحت تر دیده شوند؟ ببینیم تا چطور همان پلیمر‌هایی که برای ساخت پوشک بچه استفاده می‌شوند می‌توانند عامل اصلی برای درک بهتر مغزمان باشند.

(۳۱۲)