سخنرانی های تد؛ درخت‌ها چگونه با هم حرف می‌زنند |فیلم

سوزان سیمَر بوم‌شناس می‌گوید، “جنگل بسیار بیشتر از چیزی است که شما می‌بینید”. پژوهش‌های ۳۰ ساله او در جنگل‌های کانادا منجر به اکتشافی حیرت‌انگیز شده است — درخت‌ها حرف می‌زنند، اغلب و از فاصله‌های خیلی دور. درباره زندگی اجتماعی متوازن و درعین حال پیچیده درختان بیشتر بدانید و خود را برای نگاهی تازه به جهان طبیعی آماده کنید.

(۴۴)