سخنرانی های تد ؛ چطور فرزندانی موفق پرورش دهیم |فیلم

پدر و مادرها، با توقعات بالا از فرزندانشان و کنترل جزء جزء زندگی آن‌ها، در واقع کمکی نمی‌کنند. حداقل جولی لیثکات-هِیمز جریان را اینطور می‌بیند. مشاور سابق دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه استنفورد، با اشتیاق و شوخ‌طبعی کنایه‌آمیز و در عین حال سرگرم‌کننده، برای پدران و مادران توضیح می‌دهد که چرا نباید موفقیت فرزندانشان را در رتبه و نمرات امتحانانشان ببینند. به جای آن، می‌گوید والدین باید روی قدیمی‌ترین ایده تمرکز کنند: مهر و محبت بدون شرط.

(۵۹۷)