سخنرانی های تد؛ آغاز پیروزی در نبرد علیه سرطان | فیلم

از محقق استنفورد، آدام دلا زردا، که در زمینه فنون نوینی که خود ابداع کرده است کار می‌کند، از آخرین پیشرفت‌ها در نبرد علیه سرطان مطلع شوید. دلا زردا امیدوار است با استفاده از فناوری تصویربرداری جالب توجهی که ذرات طلای سرطان یاب تزریق شده به بدن را نشان می دهد، بتواند مسیر را برای جراحان روشن کند تا حتی ریزترین بقایای تومورهای مرگبار را خارج کنند.

(۳۰۹)