سخنرانی های تد؛ اختلال استرس پس از سانحه |فیلم

هنر درمانگر ملیسا واکر در مورد سکوت قربانیان تروما صحبت می‌کند،که البته هنر می‌تواند در التیام و بهبود به کسانی که از این آسیب های روانی رنج می‌برند کمک کند.در این سخنرانی الهام بخش واکر چگونگی کمک فعالیت ساخت ماسک چهره و نقش ان در کمک به سربازان و بهبود انها را توضیح میدهد.

(۲۸۴)