سخنرانی های تد؛ دنیا بدون راننده چه شکلی است | فیلم

اگر ترافیک در خیابان های ما به روانی و کارآمدی جریان خون در رگ های ما باشد، چه می شود؟ وانیس کاباژ، گیک ترابری، فکر می‌کند ما می‌توانیم از نبوغ موجود در زیست شناسی بدن خود الهام بگیریم تا سامانه‌های حمل و نقل آینده را طراحی کنیم. در این سخنرانی آینده نگرانه، پیش نمایش موضوعات مهیجی مانند اتوبوس مدولار با بخش های جداشدنی، تاکسی پرنده و شبکه های ترن هوایی را می‌بینید که می‌تواند به تحقق رؤیای یک دنیای بدون راننده و پویا کمک کند.

(۱۷۴)