سخنرانی های تد؛ نیاز به ساخت یک بنیان انسانی جدید |فیلم

تیم لبرکت میگوید: در مواجهه با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، ما یک بنیان جدید انسانی نیاز داریم.

با کلمه ای که خودش ساخته “کسب و کار عاشقانه”؛ که به معنی ساختن یک موسسه و محیط کاری که در آن اصالت به بهره وری و سوال ها به جواب ها، ارجعیت دارد.

لبرکت ۴ نگرش را برای ساخت موسسات زیبا در این سخنرانی پیشنهاد می‌کند.

(۶۲۲)