سخنرانی های تد؛ استفاده از دارو های افسردگی | فیلم

مسیر دستیابی به دارو های بهتر با کشف‌های اتفاقی و در عین حال نوین هموار می‌باشد. در این داستان نحوه اتفاق افتادن علم، دانشمند اعصاب ربکا براکم خبر از کشف درمان موفقیت‌آمیز و غیر مترقبه می دهد که امکان دارد از بروز و پیشرفت اختلال های روانی مانند افسردگی و استرس پس از سانحه جلوگیری کند. همچنین گوش به زنگه چرخشی غیر منتظره -و بحث برانگیز- باشید.

(۲۹۱)