سخنرانی های تد؛ جرایم رایانه‌ای و سرچشمه آن ها |فیلم

جرایم رایانه‌ای به سقف عظیم ۴۵۰ میلیارد دلار سود و ۲ میلیارد سوابق اطلاعاتی دزدیده شده در سال گذشته در سطح جهان رسیده است.

کیلب بارلو که متخصص امنیت است این را ناشی از ناکافی بودن استراتژی‌های ما در حفظ اطلاعاتمان می‌داند. چه راهکاری دارد؟

ما باید به جرائم رایانه‌ای همان عکس‌العملی را نشان دهیم که به بحران‌های بهداشت جهانی می‌دهیم، به اشتراک گذاشتن اطلاعات کسانی که آلوده شده‌اند و اینکه چگونه بیماری گسترده می‌شود. اگر این اطلاعات را به هم ندهیم، خودمان هم بخشی از مشکل خواهیم بود

(۳۰)