سخنرانی های تد؛ دانشی عجیب درباره روده |فیلم

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه پی پی می‌کنیم؟ درباره روده — دستگاهی که در آن عمل هضم (و بسیار بیشتر) اتفاق می افتد — بیشتر بدانیم

همانطور که دکتر و نویسنده، جولیا اندرز ما را به درون دانش پیچیده و شگفت‌انگیز در پس آن (روده) می‌برد، که این دانش، شامل رابطه روده با سلامت ذهن است. مشخص شده است که، نگاهی نزدیک‌تر انداختن به آنچه ما ممکن است از آن خجالت بکشیم، می‌تواند ما را شجاع‌تر کرده و باعث شود قدر خودمان را بیشتر بدانیم.

(۶۷۴)