سخنرانی های تد؛ درون مراکز خرید متروکه |فیلم

چه اتفاق می افتد وقتی یک مرکز خرید مخروبه می شود؟ دن بل فیلمساز، ما را به متروکه هایی خالی از کالا هدایت می کند ، با ارائه بیانی طنز آمیز ، جذاب و جوان پسند از آنهایی که در یک متروکه میشه پیدا کرد.

(۱۳۷)