سخنرانی های تد؛ رسیدگی به سلامت روانتان |فیلم

زمانی که استرس کارآفرین سانگو دله از حد گذشت، او باید با این تعصب عمیق خودش مواجه می‌شد که مردها نباید به سلامت روانشان رسیدگی کنند. در یک صحبت شخصی، دله روشی را که برای کنترل اضطراب در جامعه‌ای که با احساسات میانه‌ای ندارد یاد گرفته است را به اشتراک می‌گذارد.

او می‌گوید: «صداقت درباره احساساتمان باعث ضعف ما نیست — باعث انسان شدن ما است.»

(۱۸۴)