سخنرانی های تد؛ تقاضای کمک توانایی است |فیلم

همه ما دچار چالش‌هایی میشویم — به قول میشل ال. سالیوان بعضی از ما این چالش‌ها را می‌بینیم و بعضی نه. در صحبتی در باب دیدگاه افراد، سالیوان داستان هایی پر از خرد و مزاح را تعریف می‌کند تا به همه ما یادآوری کند که بخشی از سیستم حمایتی همدیگر هستیم.

به گفته او 《فقط می‌توانیم پا توی کفش خودمان کنیم. 》با همدردی، شجاعت و درک همدیگر می‌توانیم درکنار همدیگر و پیشرفت کنیم.

(۳۲۷)