سخنرانی های تد؛ بیایید سن‌ گرائی را تمام کنیم | فیلم

گذر زمان نیست که پیر شدن را خیلی دشوار می‌کند. این سن‌گرائی است که که با پیش‌داوری ما در مقابل آینده خود و یکدیگر قرار می‌دهد.

اشتون اپل وایت تاکید دارد که این ترس را کنار بگذاریم و در مقابل این آخرین پیش‌داوری پذیرفته شده از سوی اجتماع به حرکت درآییم. او می‌گوید: «سنگرائی مشکل نیست که حل شود یا بیماری نیست که درمان شود، یک فرایند مادام العمر نیرمند و طبیعی است که همگی ما را متحد میکند.»

(۳۶)


36
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>