سخنرانی های تد؛ بیایید سن‌ گرائی را تمام کنیم | فیلم

گذر زمان نیست که پیر شدن را خیلی دشوار می‌کند. این سن‌گرائی است که که با پیش‌داوری ما در مقابل آینده خود و یکدیگر قرار می‌دهد.

اشتون اپل وایت تاکید دارد که این ترس را کنار بگذاریم و در مقابل این آخرین پیش‌داوری پذیرفته شده از سوی اجتماع به حرکت درآییم. او می‌گوید: «سنگرائی مشکل نیست که حل شود یا بیماری نیست که درمان شود، یک فرایند مادام العمر نیرمند و طبیعی است که همگی ما را متحد میکند.»

(۴۲۵)