سخنرانی های تد؛ چگونه بی‌حوصلگی می‌تواند ایده بیافریند |فیلم

آیا گاهی پیش آمده خلاقانه‌ترین ایده‌هایتان در حین تا کردن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها یا بی‌کار نشستن به ذهن‌تان برسد؟

دلیل‌ش این است که وقتی بدن‌تان به حالت هدایت‌گر خودکار می‌رود، مغزتان مشغول به شکل دادن به ارتباطات عصبی جدید می‌شود که ایده‌ها را به هم متصل کرده و مشکلات را حل می‌کند. همانطور که منوش زمردی ارتباط میان در عالم هپروت گشتن و خلاقیت را توضیح می‌دهد، یاد بگیرید بی‌حوصله بودن را دوست داشته باشید.

(۳۶۳۴)