سخنرانی های تد؛ مریخی‌ترین جای زمین | فیلم

چطور می‌شود مریخ را بدون فضاپیما مطالعه کرد؟ پیش به سوی مریخی‌ترین جای زمین — بیابان آتاکاما در شیلی.

زیست شناس فضایی آرماندو آزوا-بوستوس در این پهنه وسیع و خشک بزرگ شده است و اکنون گونه‌های نادری از حیات که برای بقا در آن شرایط سازگار شده‌اند را مطالعه می‌کند. در بعضی از این مناطق در ۴۰۰ سال گذشته بارشی ثبت نشده است. احتمال یافتن حیات در جاهای دیگر کهکشان را بدون ترک سیاره زمین با این صحبت سرگرم کننده و سریع، کاوش کنید.

(۱۹۰)