سخنرانی های تد؛ نقشه ژنتیکی بدن |فیلم

رمز و رازها ، بیماری و زیبایی ، همگی روی نقشه ژنتیکی انسان نوشته شده اند، ساختاری کامل از ژنها که برای تولید انسان نیاز است.

اکنون ، ریکاردو ساباتینی ، بعنوان یک دانشمند و کارآفرین با حدس زدن قد ، رنگ چشم ، سن و حتی چهره ، آن هم با یک شیشه کوچک خون ،به ما نشان می دهد که توانایی خواندن این ساختار پیچیده را داریم. ساباتینی می گوید ، فهمِ تازه ی ما از ساختار ژنتیکی به ما این امکان را می دهد تا مرحله ی درمان بیماری هایی چون سرطان را شخصی تر کنیم. ما قدرت تغییر آنچه زندگی می نامیم را داریم ، از این قدرت چگونه استفاده خواهیم کرد ؟

 

(۴۸)