سخنرانی های تد؛ پاک کردن زباله های فضایی | فیلم

زندگی ما وابسته به دنیایی است که نمی‌توانیم ببینیم. به هفته‌ای که داشتید فکر کنید. آیا تلویزیون تماشا کردید، از جی‌پی‌اس استفاده کردید نگاهی به وضع هوا انداختید یا غذایی خوردید؟ این همه کار که زندگی روزانه‌ی ما را تشکیل می‌دهند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ماهواره‌ها وابسته‌اند.

و درحالی‌که ما متوجه نیستیم ماهواره‌ها چه خدماتی به ما می‌دهند، خود آن‌ها نیازمند توجه ما هستند چرا که نشانی همیشگی از خود در مدارشان به جا می‌گذارند.

مردم سراسر دنیا همه روزه به زیرساخت ماهواره‌ها وابسته هستند برای اطلاعات، سرگرمی و برقراری ارتباطات. برای کشاورزی و پایش محیط زیست ارتباطات اینترنتی و راهبری. ماهواره‌ها حتی این موارد هم نقش دارند: در کارکرد بازارهای انرژی و مالی‌مان.

ولی این ماهواره‌ها که بهشان وابسته‌ایم امروز و هر روز عمر محدودی دارند. شاید سوخت حرکت‌شان تمام شود، دچار نقص فنی بشوند، یا به طور طبیعی به پایان عمر کاری خود برسند. حالا، این ماهواره‌ها به زباله‌های فضایی تاثیرگذاری بدل می‌شوند که محیط مداری را آشفته می‌کند.

(۴۲۰)


420
بازدیدها