سخنرانی های تد؛ آینده نهایی تکنولوژی |فیلم

چگونه هوش مصنوعی می تواند منجر به دومین انقلاب صنعتی شود؟

می‌خواهم کمی درمورد مقصد نهایی تکنولوژی صحبت کنم. و گاهی که تکنولوژی به طرف ما می‌آید، مارو با داشته‌هایش غافلگیر می‌کند. ولی در واقع، جنبه‌های زیادی از تکنولوژی وجود دارد که بسیار هم قابل پیش‌بینی است.

و به همین علت سیستمهای تکنولوژیکی ازهر نوعی گرایشات خاصی دارند، ضرورت‌ها و گرایش هایی دارند. و این گرایش‌ها دقیقا از طبیعت علم فیزیک نشأت می‌گیرن، از شیمی اتصالات، (مدارهای) سوئیچی، و الکترون ها، و این علوم، مدام الگوهایی تکرارشونده می‌سازند. و این الگوها، این گرایشات و زمینه‌ها رو شکل می‌دهند.

(۲۶۲)