سخنرانی های تد؛ آینده نانو تکنولوژی | فیلم

George Tulevski محقق میخواهد با استفاده از لوله های کربنی نانو انقلابی در صنعت میکرو چیپ ها به وجود آورد ،

تقریبا هر سال ترانزیستورهایی که قدرتشان را از تراشه سیلیکون رایانه میگیرند ، از نظر اندازه نصف و لی از نظر کارایی دو برابرمیشوند و به ما این امکان می دهند تا دستگاه های ما بیشتر متحرک و قابل دسترس شوند. اما چه اتفاقی می افتد وقتی که این اجزا نتوانند کوچکتر شوند؟

(۲۳۹)