سخنرانی های تد؛ هوش مصنوعی و بینایی ماشین ها |فیلم

جوزف ردمون بر روی الگوریتم یولو کار می کند، که با تشخیص چهره در دوربین گوشی شما با یک AI مبتنی بر، ابر ترکیب می شود

ده سال پیش، محققان تصور می کردند که رایانه نمیتواند تفاوت بین یک گربه و یک سگ را تشخیص دهد. امروزه سیستم های بینایی کامپیوتری با دقت بیشتر از ۹۹ درصد این کار را انجام می دهند. چطور؟ جوزف ردمون روی سیستم YOLO  کار می کند، که ای سیستم روش متفاوتی برای تشخیص شی دارد

(۱۰۸۴)