سخنرانی های تد؛ هوش مصنوعی انسانی |فیلم

Gruber،  سازنده سیری، می خواهد “AI انسانگرا” را ایجاد کند که به جای رقابت با ما (یا جایگزین کردن آن) ما را با آن تقویت کند.

او چشم انداز خود را برای آینده ای که AI به ما در دستیابی به عملکرد فوق العاده انسان در ادراک، خلاقیت و عملکرد شناختی کمک می کند، به اشتراک می گذارد – از طریق طراحی توربوشارژرها به ما کمک می کند تا به ما یادآوری همه چیزهایی را که تا به حال خوانده ایم و به نام هرکسی که تا به حال دیدیم. Gruber می گوید: “ما در وسط یک رنسانس در AI هستیم.” “هر زمانی که یک ماشین دقیق تر می شود، ما دقیق تر می شویم.”

(۳۱۶)