سخنرانی های تد؛ تکنولوژی و جامعه بشریت |فیلم

مجموعه‌ی TED یک سازمان غیر انتفاعی است که به «گسترش ایده های ارزشمند» اختصاص داده شده است. تد در سال ۱۹۸۴ به عنوان یک کنفرانس چهار روزه در کالیفرنیا تاسیس شد که موسس آن  Richard Saul Wurman بود. اما سمینارهای دوره‌ای آن از سال ۱۹۹۰ شکل گرفت. اگر چه فعالیت‌های تد به این حوزه‌ها محدود نشد. شکل اجرای برنامه‌های تد معمولاً اشاره به تحقیقات و دانش و فرهنگ در قالب داستان پردازی است.

Iyad Rahwan  در این سخنرانی به رابطه بین تکنولوژی و جامعه اشاره میکند وتاثیر آنها بر حمل و نقل در جامعه امروزی و ….

(۲۴۴)