سخنرانی های تد؛ نمایش بی نظیر از یک نمونه ربات آزمایشی | فیلم

مارکو تمپست، در این سخنرانی تد با استفاده از تکنیک نمایش و صحنه سازی جذاب خود، یک نمونه آزمایشی ربات چند منظوره را که برای کار در محیطی در کنار انسان ساخته شده معرفی می کند.

کار او بیشتر به یک نوع فوت و فن جادوگرانه شبیه است تا طراحی یک ماشین پیچیده. روبات او یک ربات با تکنولژی حس گر وبا ویژگی های ایمنی و قدرت است که باعث می شود تا روبات بتواند رابطه نزدیک تری با انسان برقرار کند، که البته کمی هم سحر جادو هم در این رابطه وجود دارد.

(۱۱۷۳)