سخنرانی های تد؛ دستگاهی برای کشف سیارات شبیه به زمین | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. اخترشناسان اعتقاد دارند که همه ستاره ها در کهکشان، سیاره دارند، یک پنجم از آنها ممکن است قابل سکونت باشند. فقط ما نتوانسته ایم هیچ کدام از آنها را ببینیم.

جرمی کاسدین و تیمش به دنبال تغییر این شرایط هستند با طراحی و مهندسی یک ابزار فوقالعاده. یک صفحه ایجاد کننده سایه برای ستاره ها “starshade” که به تلسکوپ اجازه می دهد در فاصفه ۵۰٫۰۰۰ کیلومتری عکس هایی از سیاره ها بگیرد. او ادعا می کند این جالب ترین اتفاق در علم است.

(۱۳۴)