سخنرانی های تد؛ چطور حافظه کاری معنی دنیا را درک می کند | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. “زندگی سریع به سوی ما به پیش می آید، و کاری که باید انجام دهیم این است که این جریان منسجم تجربه را بگیریم و به شکلی از درونش معنی خارج کنیم.”

در این سخنرانی بامزه و روشنگر، روانشناس تحصیلی پیتر دُولیتل اهمیت و محدویت های “حافظه کاری” تان را شرح می دهد – یعنی آن بخشی از مغزتان که به شما امکان می دهد معنی آنچه که همین در حال اتفاق افتادن است را درک کنید.

(۲۶۰)


260
بازدیدها