سخنرانی های تد؛ پیدایش یک روش جدید برای برپایی جنگ با گسترش اینترنت | فیلم

میکو هیپونن مدیر ارشد تحقیقات شرکت امنیت سایبری فنلاندی «F-Secure»، در جریان اجلاس جنگ سایبری ناتو، اینترنت را پدیده‌ای بدون مرز عنوان کرد و افزود: «با گسترش اینترنت، بشر یک روش جدید برای برپایی جنگ، پیدا کرد؛ جنگ سایبری. این اصطلاح هرچند اغلب به صورت دقیق مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، اما شامل حملاتی به منظور جاسوسی یا سرقت می‌شود.»

وی درباره‌ی استفاده‌ی کشورها از سلاح های بهتر به جنگ جهانی دوم اشاره کرد که از اولین رایانه‌ها برای رمزگشایی استفاده می‌شد.همچنین هیپونن خاطرنشان کرد که قدرت بازدارندگی نشان می‌دهد چه کسی دارای سلاح است و در این مرحله، کشورها ناچار هستند بدانند کشورهای دیگر دارای چه توانایی‌هایی هستند. وی افزود ما باید اعتماد را میان متحدان خود در برابر کسانی که نمی‌توان بر آن‌ها اعتماد داشت، به دست آوریم.

مدیر ارشد تحقیقات شرکت اف-سکیور نقش دولت را تنها امن کردن رایانه‌ها ندانست و تصریح کرد: «دولت باید چیزهایی را که یک رایانه می‌تواند آن‌ها را توانمند کند، امن سازد.» یعنی ابزاری که متصل به رایانه‌ها هستند، در اولویت امن‌سازی توسط دولت‌ها قرار دارند.

(۲۶)