سخنرانی های تد؛ درمان آسیب های نخاعی | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. آسیب نخاعی می تواند ارتباط بین مغز و بدن شما را قطع کند، که به فلج شدن منجر می شود.

گریگوری کورتین روش جدیدی را که به تازگی در آزمایشگاه اجرا کرده است به نمایش در می آورد که ترکیبی از دارو ها، تحریک های الکتریکی و یک روبات است که می تواند مسیر های عصبی را مجدداً فعال کند و به بدن کمک کند تا دوباره یاد بگیرد تا بدون کمک حرکت کند.

با دیدن موش فلجی که خواهد توانست بدود و از پله ها بالا برود، خواهید فهمید این روش چطور عمل می کند.

(۴۲۸)