سخنرانی های تد: برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. امروزه برنامه‌های رهبری زیادی در دسترس است، از کارگاه‌های یکروزه تا برنامه‌های آموزشی شرکتی. اما این احتمال هست که واقعاً کمکی نکنند. در این سخنرانی صریح و شفاف، «رُزالیند تورِز» مشاهدات ۲۵ ساله‌ی خود را از کار رهبران واقعاً بزرگ شرح می‌دهد و سه پرسش ساده اما حیاتی را که باید برای موفق شدن در آینده از رؤسای آتی شرکت‌ها سؤال شود به اشتراک می‌گذارد.

(۳۲)