سخنرانی های تد؛ معجزه‌های پنهان دنیای طبیعی | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخرانی های تد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که زیبایی آن از نظرها پنهان است، چون این زیبایی ها انقدر ظریف و حساس هستند که برای چشم انسان مشهود نیستند.

برای نمایش این دنیای پنهان از چشم ها، لویی شوارتز فیلمساز، مرزهای فضا و زمان را بوسیله ی دوربین های فوق سریع و میکروسکوپ های ثبت کننده ی گاه گذشت درمی نوردد. در مراسم TED2014 او قسمت هایی از آخرین پروژه ی خود که یک فیلم سه بعدی با نام «رازهای دنیای دیده نشده» است را با حاضرین به اشتراک می گذارد.

این فیلم زمان را کند و تند می کند و شگفتی های طبیعت را بزرگنمایی می کند.

(۴۱۴)