سخنرانی های تد؛ چرا دوره‌های آموزشی عمومی اینترنتی مهم هستند | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. سال ۲۰۱۳ سال مشهور شدن برای دوره‌های MOOC بود (دوره‌های آموزشی عمومی اینترنتی).

تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان با امید بالایی، با نتایج اولیه‌ی ناامیدکننده‌ای مواجه شدند. اما مدیر سازمان edX، “آنانت آگاروال“، می‌گوید که دوره‌های MOOC هنوز مهم هستند ، به عنوان راهی برای یادگیری در سطوح بالا و به صورت گسترده و کمکی (اما شاید نه جایگزین) برای کلاس‌های درسی متعارف.

آگاروال دیدگاه خود را در مورد مدل ترکیبی یادگیری، که معلم‌ها در آن تجربه‌ای ایده‌آل از یادگیری برای دانش‌آموزان قرن بیستم ارائه می‌دهند، بیان می‌کند.

(۳۰۹)