چگونه خجالتی نباشیم | فیلم

در این ویدیو ۸ نکته آورده شده که عمل به آن ها باعث می شود کم کم  یاد بگیرید خجالتی نباشید.

نکات مفید برای رها شدن از خجالت

۱- رفتارهای اجتماعی را تمرین کنید

۲- به جای تمرکز روی خود روی بیرون خود تمرکز کنید

۳- آهسته به سمت جلو و پیشرفت گام بردارید تا اعتماد لازم را به دست آورید و سعی کنید عادات منفی را بشکنید.

۴- اگر معذب می شوید احساس ناراحتی نکنید. این طبیعی است و خیلی از افراد ممکن است معذب شوند. اجازه ندهید کمرویی مانع کاری که می خواهید انجام دهید شود.

۵- به این فکر کنید که چگونه می توانید سرصحبت را با دیگران باز کنید.

۶- حرف هایتان را تمرین کنید و آنچه می خواهید بگویید روی کاغذ بنویسید.

۷- به خودتان فرصت دهید و در فعالیت های گروهی شرکت کنید و در میان جمع باشید.

۸- در جمع ابراز وجود کنید و فکر نکنید مزاحم دیگران می شوید.

(۱۳۵۵)