صبحانه های مضر برای کودکان | فیلم

این ویدیو به شما می گوید کدام غذاها برای صبحانه کودکان عزیزتان مضر هستند و چه چیزی باید جای گزین این مواد غذایی مضر شود. پس اگر به تندرستی کودکان خود اهمیت می دهید نکات سلامتی که در این ویدیو به آن ها اشاره شده است را از دست ندهید.

(۶۲)