آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت پوست | فیلم

آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت پوست

آلودگی هوا مشکل همیشگی کلان شهرهاست. پاییز و زمستان که از راه می رسد، این مشکل هم شدیدتر می شود.

(۶۱)