تاثیر منفی نور آبی تلفن همراه بر بینایی و خواب | فیلم

تاثیر منفی نور آبی تلفن همراه بر بینایی و خواب

تلفن همراه ابزاری مهم و موثر در زندگی امروز محسوب می شود و برای بسیار منبع دائمی کسب اطلاعات، و برقراری ارتباط است. یک پژوهش جدید نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه در شب پیش از خواب، نه تنها موجب اختلال در خواب بلکه نابینایی موقت می شود. اما بسیاری از کاربران از پیامد های خطرآفرین این عادتِ ریشه دار، آگاه نیستند.

(۹۰)