جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده پس از ١٧ ساعت عمل جراحی | فیلم

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده پس از ١٧ ساعت عمل جراحی

دوقلوهای دوساله‌ای که از قسمت قفسه سینه به هم چسبیده بودند و طبق گفته پزشکان، اقدام به جداسازی آنها با ۳۰ درصد خطر مرگ همراه بود، طی یک عمل جراحی ١٧ساعته با موفقیت از یکدیگر جدا شدند.

در این عمل جراحی که احتمال ۳۰ درصدی مرگ هر دو یا یکی از دوقلوها وجود داشت، ۵۰ متخصص جراح ارتوپدی، پلاستیک و اورولوژی حضور داشتند. پزشکان بعد از ۱۷ ساعت جراحی، «اوا»، قل قوی‌تر را به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل کردند اما «اریکا» یک ساعت بیشتر در اتاق عمل بود تا پزشکان بازسازی اندام تحتانی او را انجام دهند و پس از پایان عمل، او را نیز به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل کردند.

طبق گفته این جراحان، آنها مثانه مشترک را برای «اوا» نگه داشتند و برای «اریکا» از کیسه کولوستومی به منظور جمع‌آوری مواد زاید بدنش استفاده کردند. از سوی دیگر، هر دو پا به «اوا» و پای سوم به «اریکا» رسید. انتظار می‌رفت که هر دوی آنها قسمت‌های حیاتی بدن خود را از دست بدهند بویژه این‌که هر دو، به بازسازی زیادی در اندام‌های تحتانی نیاز داشتند.

بزرگ‌ترین چالش جراحان در اتاق عمل، جلوگیری از خونریزی شدید آنها هنگام جدا کردن کبد و استخوان لگن بود. به همین دلیل، جراحان، چند ماه پیش از عمل جداسازی، از روش تزریق متسع‌کننده‌های بافتی استفاده کردند که روشی معمولی در عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به شمار می‌رود

(۱۸۵)